Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitos

Posiva Oy sai vuonna 2015 luvan käytetyn polttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamiseen Olkiluotoon. Posiva aloitti loppusijoituslaitoksen rakentamisen vuoden 2016 lopussa ja kapselointilaitoksen rakentamisen kesällä 2019. Posivan jätti käyttölupahakemuksen valtioneuvostolle vuoden 2021 lopussa. Käyttölupahakemusaineiston käsittely ja turvallisuusarvion laatiminen on STUKissa käynnissä.

Loppusijoituslaitoksella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat ydinjätepakkausten loppusijoitukseen tarkoitetut tilat sekä niihin liittyvät maanalaiset ja maanpäälliset aputilat. Kapselointilaitos ja loppusijoituslaitos yhdistetään toisiinsa hissikuiluilla ja kapselin siirtokuilulla sekä erillisellä ajotunnelilla. Maanpäällisessä kapselointilaitokselle käytetty ydinpolttoaine tuodaan käytetyn ydinpolttoaineen siirto- tai kuljetussäiliössä. Polttoaine kuivataan ja pakataan loppusijoituskapseleihin. Tätä ennen käytetty ydinpolttoaine on ollut varastoituna ydinvoimalaitosalueella vesialtaissa käytetyn ydinpolttoaineen välivarastoissa 30–50 vuoden ajan.

STUK raportoi Posivan valvonnasta kolmannesvuosittain. Lue lisää STUKin valvontaraportista.

Loppusijoituslaitos koostuu noin 450 metrin syvyydelle ulottuvasta ajotunnelista, syvyydellä 437 metriä olevista teknisistä tiloista ja käytön aikana vaiheittain rakennettavista keskus- ja loppusijoitustunneleista. Loppusijoitusjärjestelmä koostuu tiiviistä rauta-kupari-kapselista, kapselia ympäröivästä bentoniittipuskurista, paisuvasta savesta valmistetusta tunnelitäyttömateriaalista, tunnelien ja tilojen sulkurakenteista ja ympäröivästä kalliosta.