Avoin data

Säteilyturvakeskus valvoo ympärivuorokautisesti säteilyn esiintymistä ympäristössä. Säteilyturvakeskus tarjoaa ulkoisen säteilyn sekä ulkoilman radioaktiivisuuden mittaustulokset yhteiskunnan eri toimijoiden ja kansalaisten käyttöön. Lisäksi kokoamme esimerkiksi radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden sekä isotooppitutkimusten ja -hoitojen lukumääriä. 

Ulkoisen säteilyn tasoa valvotaan automaattisella säteilyvalvontaverkolla. Verkkoon kuuluu noin 260 mittausasemaa, jotka on sijoitettu eri puolille Suomea. Mittausasemat mittaavat ulkoisen säteilyn annosnopeutta (mikrosievertiä tunnissa, µSv/h) kymmenen minuutin välein.

Ulkoilman radioaktiivisuutta valvotaan kahdeksalla eri paikkakunnalla: Imatralla, Ivalossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kotkassa, Rovaniemellä sekä Sodankylässä. Valvonta-asemilla pumpataan suuria määriä ilmaa, ja radioaktiiviset aineet kiinnittyvät suodattimeen. Suodattimia vaihdetaan 37 vuorokauden välein, minkä jälkeen niihin kertyneet aineet analysoidaan laboratoriossa. Menetelmän avulla voidaan havaita erittäin pieniä muutoksia säteilytilanteessa.

Säteilyturvakeskus (STUK) kokoaa säännöllisesti radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumääriä aikuis- ja lapsipotilaiden osalta. Lisäksi STUK selvittää isotooppitutkimusten ja -hoitojen lukumäärät, niissä käytetyt radiolääkkeet ja niiden aktiivisuudet sekä kuvantamistutkimuksista (SPECT-TT ja PET-TT) aiheutuvat altistukset.

Avatut aineistot 

Aineisto Aineiston aikasarja Mitattavan suureen yksikkö Havaintotiheys
Ulkoisen säteilyn annosnopeus Vuodesta 2010 alkaen mikrosievert tunnissa (µSv/h) 10 minuuttia
Ilman radioaktiivisuus Vuodesta 2008 alkaen    
mikrobecquerel kuutiometrissä (µBq/m³)
17 vuorokautta

STUK toimittaa aineiston reaaliajassa Ilmatieteen laitoksen ylläpitämään verkkopalveluun. Sen kautta voi hakea, katsella ja ladata STUKin tuottamia tietoaineistoja koneluettavassa muodossa maksutta. Ohjeita aineiston lataamiseen ja katseluun löytyy Ilmatieteenlaitoksen verkkosivustolta avoin data -sivulta. 

Verkkopalvelun tekninen toteutus noudattaa Inspire-direktiivin vaatimusmäärittelyjä. Sisällön osalta toteutus on Inspire-direktiivissä määriteltyä laajempi. Avointa dataa jaetaan hakupalvelussa Open Geospatial Consortium -standardien mukaisesti. Hakupalvelun käyttöohjeet sekä linkki aineistoon löytyvät Ohjeet -sivulta. 

Lisenssit 

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi (voimassa 1.3.2015 alkaen)  Säteilyturvakeskuksen (STUK) avoimen datan palvelussa sovelletaan Creative Commons 4.0 Nimeä Kansainvälinen -lisenssiä (CC BY 4.0).  Lisenssi koskee avoimen datan verkkopalvelussa olevia STUKin tietoaineistoja.