Tšernobyl-laskeuma Suomessa kunnittain

Cesium-137-laskeuma kunnittain Suomessa Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuuden jälkeen.

Cesium-laskeuma on esitetty kilobecquereleinä neliömetriä (kBq/m2) kohden. Valtakunnallinen cesium-137-laskeuma oli vuonna 1987 keskimäärin noin 11 kilobecquereliä neliömetriä kohden.

Luokka Laskeuma v. 1987, kBq/m2
1 0 - 6
2 6 - 11
3 11 - 23 
4 23 - 45
5 45 - 78

 

Arvio Cs-137 laskeuman suuruudesta vuonna 2019 nykyisen kuntajaon mukaisesti. Kuvassa Cs-137:n radioaktiivinen hajoaminen on otettu huomioon.

Arvio Cs-137 laskeuman suuruudesta vuonna 2019 nykyisen kuntajaon mukaisesti. Kuvassa Cs-137:n radioaktiivinen hajoaminen on otettu huomioon.

 

Cesium-137-laskeuma Suomessa vuonna 1987. Cesium-137:n puoliintumisaika on 30 vuotta, joten nyt radioaktiivisuus on puolet kartassa esitetystä.
Cesium-137-laskeuma Suomessa vuonna 1987. Cesium-137:n puoliintumisaika on 30 vuotta, joten nyt radioaktiivisuus on puolet kartassa esitetystä.

Katso oman kuntasi laskeumaluokka kuntalistauksesta