Varautuminen säteilyvaaraan

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on pieni. Koska onnettomuutta ei kuitenkaan voi täysin sulkea pois, on siihen varauduttu. Säteilyturvakeskus (STUK) pitää yllä jatkuvaa valmiutta poikkeavien säteilytilanteiden varalta. Säteilytilannetta tarkkaillaan jatkuvasti koko maassa ja pienistäkin muutoksista saadaan tieto välittömästi.

Tiedotteita ja uutisia

Säteilyturvakeskuksen Imatran, Kotkan ja Kajaanin ilmasta keräämissä hiukkasnäytteissä havaittiin helmikuussa mittausrajan ylittäviä määriä radioaktiivisia aineita. Aineiden pitoisuudet ilmassa olivat hyvin pieniä, eikä niistä ollut haittaa ihmisille tai ympäristölle.

Säteilyturvakeskus osallistuu eurooppalaiseen yhteisprojektiin, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa ympäristösaasteiden mittaamista ja parantaa mittausvarmuutta. Lokakuun alussa alkaneen projektin nimi on Metrology for the harmonisation of Environmental Compass in Europe (MetroPOEM).