Varautuminen säteilyvaaraan

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on pieni. Koska onnettomuutta ei kuitenkaan voi täysin sulkea pois, on siihen varauduttu. Säteilyturvakeskus (STUK) pitää yllä jatkuvaa valmiutta poikkeavien säteilytilanteiden varalta. Säteilytilannetta tarkkaillaan jatkuvasti koko maassa ja pienistäkin muutoksista saadaan tieto välittömästi.

Tiedotteita ja uutisia

Radioaktiivisen vedyn eli tritiumin vuoto matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksessa Eurajoen Olkiluodossa ei vaikuta merkittävästi säteilytilanteeseen varastossa eikä lainkaan varaston ulkopuolella. Selvitysten perus...

Säteilyturvakeskus havaitsi Kotkan ilmasta maalis-huhtikuun vaihteessa kerätyssä hiukkasnäytteessä pieniä määriä radioaktiivisia aineita. Aineiden pitoisuudet ylittivät tarkkojen mittauslaitteiden havaitsemisrajan, mutta olivat niin pieniä, että niistä ollut haittaa ihmisille tai ympäristölle.