Suunnittelu ja seuranta

Tämän sivun sisällön tuottaja on Säteilyturvakeskus (STUK). STUKin tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot löytyvät alla olevista asiakirjoista.

Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan hyväksymä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Toiminnan ohjauksen kannalta merkittävä on myös STUKin strategia.

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin Tutkihallintoa.fi -sivustolla, Virastojen suunnittelun ja seurannan asiakirjat.

Tulosohjausasiakirjat

Tulossopimus on STUKin ja sosiaali- ja terveysministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

    Sosiaali- ja terveysministeriön tulossopimus vuosille 2020-2023; tulostavoitteet 2023 (pdf)
    Sosiaali- ja terveysministeriön tulossopimus vuosille 2020-2023; tulostavoitteet 2022 (pdf)
    Sosiaali- ja terveysministeriön tulossopimus vuosille 2020-2023; tulostavoitteet 2021 (pdf)

Talous

Vuonna 2022 STUK käytti toimintaansa 40,2 miljoonaa euroa. Toiminnan rahoituksesta noin 42 prosenttia (16,9 miljoonaa) tuli veronmaksajilta valtion budjetista. Lähes puolet rahoituksesta (20,7 miljoonaa) STUK keräsi valvontamaksuina valvottavilta organisaatioilta. Ylivoimaisesti suurin osa (19,9 miljoonaa) valvontamaksuista tuli ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnasta ja loput säteilytoiminnan valvonnasta.