Arjen säteily

Arkiympäristössä suomalaisille aiheutuu eniten terveyshaittoja luonnonsäteilystä – radonista työpaikoilla, kotona ja vapaa-ajan asunnoissa sekä UV-säteilystä, jolta tulee suojautua vaatteilla, varjolla ja voiteella. 

Ajankohtaista

Kotimaisilta ydinvoimalaitoksilta peräisin olevien radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ympäristössä ovat pieniä eikä niillä ole merkitystä ympäristön ja ihmisten säteilyaltistukselle, kertoo Säteilyturvakeskuksen raportti ”Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2023”.

Säteilyturvakeskus havaitsi Kotkan ja Vantaan ilmasta toukokuun lopussa kerätyssä hiukkasnäytteessä pieniä määriä radioaktiivisia aineita. Aineiden pitoisuudet olivat niin pieniä, ettei niistä ollut haittaa ihmisille tai ympäristölle mutta ne ylittivät tarkkojen mittausten havaitsemisrajan.