Ruoasta aiheutuva säteilyannos

Säteilyturvakeskus valvoo ruoan keinotekoista radioaktiivisuutta keräämällä yhden viikon ajalta päivittäiset kiinteät ruoka-annokset kolmen eri paikkakunnan suurtalouskeittiöistä. Juomat kerätään vain yhdeltä päivältä. Ruoan radioaktiivisten aineiden pitoisuuksista saadaan arvio ruoasta saatavasta säteilyannoksesta.

Vuorokauden kiinteät ruokanäytteet yhdistetään yhdeksi näytteeksi, joka kuivataan ja homogenisoidaan. Kuivatuista vuorokausinäytteistä määritetään cesium-137 (Cs-137) gammaspektrometrisellä mittauksella. Cesium-määrityksen jälkeen vuorokausinäytteet tuhitetaan ja yhdistetään strontium-90:n (Sr-90) analysointia varten viikkonäytteeksi.

Suurkeittiöiden ruoan perusteella arvioituna vuonna 2023 ruuan keinotekoisista radioaktiivisista aineista saatava vuotuinen säteilyannos olisi 0,0026 millisieverttiä.

Taulukko 1: Cs-137:n ja Sr-90:n saanti ruoasta vuonna 2023.

Kaupunki Näytteenottopäivä

Cs-137 (Bq/vuorokausi) ruoka

Sr-90 (Bq/viikko) ruoka
Helsinki 16.10.2023 0,13 0,26
  17.10.2023 0,26  
 

18.10.2023

0,10  
  19.10.2023 0,78  
  20.10.2023 0,07  
  21.10.2023 0,53  
  22.10.2023 0,14  
Rovaniemi 9.10.2023 0,20 0,27
  10.10.2023

0,17

 
  11.10.2023 0,69  
  12.10.2023 0,14  
  13.10.2023 0,21  
  14.10.2023 0,05  
  15.10.2023 0,38  
Tampere 9.10.2023 0,31 0,26
  10.10.2023 0,14  
  11.10.2023 0,30  
  12.10.2023 0,09  
  13.10.2023 0,27  
  14.10.2023 0,17  
  15.10.2023 0,39  

 

Taulukko 2: Cs-137:n ja Sr-90:n saanti juomasta vuonna 2023.

Kaupunki Näytteenottopäivä 137Cs (Bq/vuorokausi) juoma 90Sr (Bq/vuorokausi) juoma
Helsinki 16.10.2023 0,10 0,01
Rovaniemi 9.10.2023 0,25 0,02
Tampere 9.10.2023 0,18 0,01