Ruuasta aiheutuva säteilyannos

Ruuan keinotekoista radioaktiivisuutta valvotaan keräämällä yhden viikon ajalta päivittäiset kiinteät ruoka-annokset kolmen eri paikkakunnan suurtalouskeittiöistä. Juomat kerätään vain yhdeltä päivältä. Ruuan radioaktiivisten aineiden pitoisuuksista saadaan arvio ruuasta saatavasta säteilyannoksesta.

Vuorokauden kiinteät ruokanäytteet yhdistetään yhdeksi näytteeksi, joka kuivataan ja homogenisoidaan. Kuivatuista vuorokausinäytteistä määritetään cesium-137 (Cs-137) gammaspektrometrisellä mittauksella. Cesiummäärityksen jälkeen vuorokausinäytteet tuhitetaan ja yhdistetään strontium-90:n (Sr-90) analysointia varten viikkonäytteeksi.

Suurkeittiöiden ruoan perusteella arvioituna vuonna 2022 ruuan keinotekoisista radioaktiivisista aineista saatava vuotuinen säteilyannos olisi 0,0026 millisieverttiä.

Taulukko 1: Cs-137:n ja Sr-90:n saanti ruoasta vuonna 2021.

Kaupunki Näytteenottopäivä

Cs-137 (Bq/vuorokausi) ruoka

Sr-90 (Bq/viikko) ruoka
Helsinki 24.10.2022 0,11 0,36
  25.10.2022 0,33  
 

26.10.2022

0,11  
  27.10.2022 0,69  
  28.10.2022 0,24  
  29.10.2022 0,34  
  30.10.2022 0,21  
Rovaniemi 31.10.2022 0,15 0,25
  1.11.2022

0,12

 
  2.11.2022 0,16  
  3.11.2022 0,14  
  4.11.2022 0,09  
  5.11.2022 0,13  
  6.11.2022 0,19  
Tampere 31.10.2022 0,28 0,25
  1.11.2022 0,16  
  2.11.2022 0,17  
  3.11.2022 0,22  
  4.11.2022 0,21  
  5.11.2022 0,16  
  6.11.2022 0,17  

 

Taulukko 2: Cs-137:n ja Sr-90:n saanti juomasta vuonna 2022.

Kaupunki Näytteenottopäivä 137Cs (Bq/vuorokausi) juoma 90Sr (Bq/vuorokausi) juoma
Helsinki 24.10.2022 0,09 0,02
Rovaniemi 3.11.2022 0,11 0,02
Tampere 7.11.2022 0,43 0,02

​​​​​​​