Tietoa ydinvoimalaitoksista

Ydinvoimalaitos on sähköntuotantoon suunniteltu lämpövoimalaitos, jossa lämpö syntyy tavanomaisen polttoaineen palamisen sijasta ydinreaktorissa tapahtuvassa uraaniatomien ytimien halkeamisreaktion eli fission seurauksena. Fissioketjureaktion tuottama lämpö johdetaan jäähdytyskierrolla turbiineihin, jotka muuttavat lämpöenergian liike-energiaksi ja edelleen generaattorin avulla sähköksi.

Reaktoreita voidaan jaotella niiden käyttötarkoituksena mukaan tehoreaktoreihin, tutkimusreaktoreihin ja isotooppituotantoreaktoreihin. Tehoreaktoreiden tarkoituksena on tuottaa energiaa. Reaktorityyppejä on maailmassa useita, mutta yleisimmät ovat painevesireaktori ja kiehutusvesireaktori.

Nykyisten suurten ydinvoimalaitosten rinnalla kehitetään parhaillaan pienydinvoimalaitoksia.