Olkiluodon ydinvoimalaitos

Teollisuuden Voima Oyj omistaa Eurajoen Olkiluodossa sijaitsevat kolme laitosyksikköä. Olkiluoto 1 otettiin kaupalliseen käyttöön vuonna 1979 ja Olkiluoto 2 vuonna 1982. Olkiluoto 1 ja 2 ovat tyypiltään kiehutusvesireaktorilaitoksia. Olkiluoto 3 -laitosyksikkö on 2000-luvulla rakennettu painevesilaitos. 

Laitosyksikkö Käynnistys Kaupallinen käyttö Nimellissähköteho (brutto/netto, MW) Tyyppi, toimittaja
Olkiluoto 1 2.9.1978 10.10.1979 920/890 Kiehutusvesireaktori (BWR), Asea Atom
Olkiluoto 2 18.2.1980 1.7.1982 920/890 Kiehutusvesireaktori (BWR), Asea Atom
Olkiluoto 3 21.12.2021 16.4.2023 1600 Painevesireaktori (EPR), Areva

Olkiluoto 3

Teollisuuden Voima Oyj käynnisti selvitykset uuden laitoksen rakentamiseksi Eurajoen Olkiluodon ydinvoimala-alueelle 1990-luvun lopulla, ja valtioneuvoston periaatepäätöstä se pyysi vuoden 2000 marraskuussa. Helmikuussa 2001 STUK antoi alustavan turvallisuusarvion, jossa arvioitiin laitokseen liittyviä alustavia suunnitelmia ja nostettiin esiin isot turvallisuuskysymykset. Valtioneuvosto antoi vuonna 2002 myönteisen periaatepäätöksen, jonka eduskunta vahvisti. 

Lue lisää Olkiluoto 3 -projektin valvonnasta: Olkiluoto 3

Kolmannen voimalaitosyksikön rakentaminen aloitettiin Olkiluodon saaren länsipäähän OL1- ja OL2-yksiköiden viereen rakennusluvan saamisen jälkeen kesällä 2005. Vuoden 2019 maaliskuussa laitosyksikölle annettiin käyttölupa ja kaksi vuotta myöhemmin ydinpolttoaineen latauslupa.

Lataus käynnisti ydinteknisen käyttöönottovaiheen, jonka aikana laitoksen toimintaa testattiin kokonaisuudessaan siltä osin, mitä ei voitu testata ennen polttoaineen latausta ja kriittisyyttä. Pientehokokeilla varmistettiin, että reaktorisydän käyttäytyi ennakoidusti ja laitos sekä sen järjestelmät toimivat suunnitellusti myös silloin, kun reaktori on tehokäytöllä. Pientehokokeiden jälkeen laitoksen tehoa nostettiin portaittain. Ydinteknisen koekäytön jälkeen huhtikuussa 2023 alkoi laitoksen säännöllinen sähköntuotanto ja kaupallinen käyttö.