Olkiluoto kärnkraftverk

Industrins Kraft Ab (TVO) äger tre kärnkraftverksenhet som finns på Olkiluoto i Euraåminne. Olkiluoto 1 togs i kommersiellt bruk år 1979 och Olkiluoto 2 år 1982. Olkiluoto 1 och 2 kraftverken är till sin typ en kokvattenreaktor. Båda anläggningsenheternas nettoeleffekt är 890 MWe i slutet av år 2018. Olkiluoto 3 är till sin typ en tryckvattenreaktor. 

Anläggningsenhet Start Kommersiellt bruk Nettoeleffekt,
(brutto/netto, MW)
Typ, leverantör
Olkiluoto 1 2.9.1978 10.10.1979 920/890 Kokvattenreaktor (BWR), Asea Atom
Olkiluoto 2 18.2.1980 1.7.1982 920/890 Kokvattenreaktor (BWR), Asea Atom
Olkiluoto 3 21.12.2021 16.4.2023 1600 Tryckvattenreaktor (EPR), Areva

Olkiluoto 3

Industrins Kraft Abp inledde i slutet av 1990-talet utredningar för att bygga en ny anläggning i kärnkraftverksområdet på Olkiluoto i Euraåminne och ansökte om statsrådets principbeslut i november 2000. I februari 2001 gav STUK en preliminär säkerhetsbedömning för statsrådets principbeslut, i vilken den bedömde de preliminära planerna för anläggningen och lyfte fram de viktigaste säkerhetsfrågorna. År 2002 gav statsrådet ett positivt principbeslut, som bekräftades av riksdagen.

I början av 2004 ansökte Industrins Kraft om byggnadstillstånd hos Finlands regering. Tillståndet beviljades i februari 2005. I juni samma år började man bygga den tredje kraftverksenheten på Olkiluoto på öns västra ända invid enheterna OL1 och OL2.

I början av 2016 ansökte TVO om driftstillstånd hos Finlands regering. Tillståndet beviljades i februari 2019. Kärnkraftverkets drift börjar med att man inleder laddningen av kärnbränslet. För att kunna inleda laddningen krävs ett laddningstillstånd som beviljades av STUK i mars 2021. Laddningen inledde den kärntekniska ibruktagningen under vilken anläggningens verksamhet testades i sin helhet till de delar testerna inte kunnat utföras innan bränsleladdningen och kriticiteten. Efter den kärntekniska ibruktagningen inledde anläggningens kommersiella bruk i april 2023.