Anmäl en strålsäkerhetsincident

Allvarliga strålsäkerhetsincidenter, vars hantering kräver instruktioner av Strålsäkerhetscentralen (STUK) eller som kan äventyra människors hälsa, ska ofördröjligen anmälas per telefon.

  • Under tjänstetid ska det ringas till STUKs växel 09 759 881
  • medan man utanför tjänstetid får kontakt med STUK genom att ringa det allmänna nödnummer 112 och be nödcentralen förmedla samtalet till STUKs jour.

För alla strålsäkerhetsincidenter som ska anmälas ofördröjligen behövs också en skriftlig anmälan.

En telefonanmälan ska omedelbart bekräftas skriftligen. Andra än allvarliga strålsäkerhetsincidenter kan också anmälas skriftligt. STUKs blankett kan användas för att skicka in en anmälan och bekräfta en telefonanmälan: Blankett Anmälan om strålsäkerhetsincident