Radon orsakar lungcancer

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv ädelgas som finns i marken och som kan tränga in i inomhusluften i byggnader. Långvarigt boende i bostäder med hög radonhalt ökar avsevärt risken för lungcancer. I Finland insjuknar årligen 150–270 personer i lungcancer på grund av radon (1).

Radon är ett radioaktivt ämne och när det sönderfaller bildas alfastrålning. Ungefär två tredjedelar av den stråldos finländare får orsakas av radon i inomhusluften. (3) Radon eller sönderfallsprodukter av radon i luft förs med andningen in i lungorna, till vilka den mesta strålningen från radon är riktad. Stråldosen till lungorna ökar risken för lungcancer. Ju högre radonhalten är och ju längre tid man vistas i den, desto större blir risken.

Finland konstateras årligen cirka 2800 lungcancerfall, varav även 270 anknyter till radon i inomhusluften. Radon i inomhusluft är den näst viktigaste kända lungcancerorsaken efter rökning. Studier har visat att långvarig exponering för radonhalter på 100 Bq/m3 är förorsakar en 16% ökad risk för lungcancer (2). Om radonhalten i alla byggnader kunde sänkas till 25 Bq/m3, skulle 100-170 lungcancerfall kunna undvikas varje år. Det är dock omöjligt att uppskatta risken för lungcancer hos en enskild individ, eftersom sambandet mellan radonexponering och lungcancer har fastställts genom undersökningar av stora befolkningsgrupper. Uppkomsten av cancer är alltid summan av flera faktorer och slump.

Risken som radon orsakar är större för rökare än för icke-rökare. Trettio års boende i en radonhalt på cirka 700 Bq/m3 fördubblar risken att drabbas av lungcancer vid 75 års ålder.  Risken för lungcancer hos en rökare utan radonexponering är 10 %, och 20 % för en rökare som lever vid 700 Bq/m3. På samma sätt är risken för icke-rökare utan radon 0,5 % och fördubblas till 1 % med radon. Majoriteten av de lungcancerfall som orsakas av radon uppträder hos rökare, män och personer över 65 år, eftersom dessa grupper har den högsta incidensen av lungcancer. Radon kan därför sägas orsaka lungcancer oftast i kombination med rökning.

Enligt den nuvarande uppfattningen orsakar radon inga andra hälsorisker än lungcancer. Det orsakar inga allergiska reaktioner, ingen svindel, trötthet eller andra liknande symptom. Ytterligare forskning pågår dock för andra typer av cancer.

Radon skadar inte heller föremål eller livsmedel som förvaras i ett utrymme med hög radonhalt. När ett föremål förs bort från utrymme, försvinner radonsönderfallsprodukterna som samlats på föremålets yta inom några timmar.

Europeiska Kodexen Mot Cancer (WHO) rekommenderar att du kontrollerar radonhalten i ditt hem.
12 sätt att minska risken att drabbas av cancer https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/fi/ 

Publikationer 

  1. Kurkela O, Nevalainen J, Pätsi SM, Kojo K, Holmgren O, Auvinen A. 2023. Lung cancer incidence attributable to residential radon exposure in Finland. Radiat Environ Biophys, 62, 35-49 https://link.springer.com/article/10.1007/s00411-022-01004-1 
  2. Darby et al. 2005. Radon in homes and risk of lung cancer: Collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. British Medical Journal, 330, 23–227 https://www.bmj.com/content/330/7485/223 
  3. Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos vuonna 2018 (Genomsnittlig effektiv dos för finländare 2018. Endast på finska, julkari.fi) 
Kontakta oss:
[email protected]