Radioaktivitet i ytvatten

Regelbundna analyser av radioaktiva ämnen i ytvatten ger information om deras tidsmässiga beteende. Prover tagna inom olika vattenområden ger en bild av radionuklidernas regionala variation.

Ytvattenprover tas en gång om året vid mynningarna av fyra stora älvar, Kymmene älv, Kumo älv, Ule älv och Kemi älv. Prover tas antingen i maj eller oktober. Av proverna analyseras Cs-137 och Sr-90.

Den ojämna fördelningen av nedfallet från Tjernobyl och Cs-137:s och Sr-90:s olika beteende i vattenmiljön syns i ytvattenresultaten. Till skillnad från Tjernobyl-nedfallet fördelades nedfallet från kärnprovet nästan jämnt över Finland. Effekterna av nedfallet från kärnvapenprover syns fortfarande i älvarna i norra Finland.

I Kymmene älv är Cs-137-halterna fortfarande tydligt högre än Sr-90-halterna, eftersom Cs-137-nedfallet på dess avrinningsområde våren 1986 var betydligt större än Sr-90-nedfallet. I Kemi älv, där mängden Cs-137 i avrinningsområdet däremot var betydligt mindre än i Kymmene älv, är halterna av Cs-137 som minskar snabbare i vattnet redan lägre än halterna av Sr-90 som minskar långsammare.

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 år 2023 (Bq/m3)

Älv Datum Cs-137 (Bq/m3) Sr-90 (Bq/m3)
Kymmene älv 9.10.2023 14,2 4,3
Kumo älv 18.9.2023 4,5 3,9
Ule älv 26.9.2023 2,7 2,5
Kemi älv 10.10.2023 1,2 2,1

 

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 år 2022 (Bq/m3)

Älv Datum Cs-137 (Bq/m3) Sr-90 (Bq/m3)
Kymmene älv 10.5.2022 10,7 ± 1,2 3,7 ± 0,4
Kumo älv 20.6.2022 5,3 ± 0,6 3,7 ± 0,4
Ule älv 16.5.2022 1,9 ± 0,3 2,4 ± 0,3
Kemi älv 24.5.2022 1,1 ± 0,3 1,2 ± 0,2

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 år 2021 (Bq/m3)

Älv Datum Cs-137 (Bq/m3) Sr-90 (Bq/m3)
Kymmene älv 7.9.2021 16 ± 2 4,6 ± 0,5
Kumo älv 7.10.2021 3,8 ± 0,6 3,8 ± 0,4
Ule älv 6.9.2021 2,5 ± 0,5 2,4 ± 0,3
Kemi älv 6.9.2021 1,0 ± 0,2 1,5 ± 0,2