STUK:s avgiftsbelagda mätnings- och kalibreringstjänster

Strålsäkerhetscentralen erbjuder företag och privata medborgare olika slags strålningsrelaterade mätnings-, kalibrerings- och experttjänster.

Bestämning av radioaktivitet i prover erbjuds för bland annat tritium, strontium, plutonium och americium, uran, bly och polonium, samt radon och långlivade alfa-aktiva ämnen. Dessutom erbjuds gammaspektrometri och mätningar av radioaktivitet i människokroppen. Dessa bestämningar och analyser utförs i det FiNAS-ackrediterade testlaboratoriet T167.

Kalibreringstjänster för och bestrålningar av strålningsmätare samt testning av mätinstrument för joniserande strålning erbjuds av det nationella laboratoriet för mätnormaler. Samtliga laboratorietjänster uppfyller kraven i standarden EN ISO/IEC 17025:2017.

Dessutom utför STUK kalibreringar, tester, mätningar och säkerhetsbedömningar relaterade till icke-joniserande strålning enligt avtal.

Fakturor till Suomi.fi

Om du har tagit i bruk tjänsten suomi.fi/meddelanden kan du få fakturorna från STUK till din Suomi.fi-inkorg.

Ytterligare information om tjänsten suomi.fi/meddelanden (Suomi.fi)

Även betalningspåminnelser skickas till Suomi.fi-inkorgen (Suomi.fi)

 Tjänsteprislista och leveransvillkor

STUK:s avdelning för mätningar och övervakning av strålning i miljön är ackrediterad av FINAS som testningslaboratorium T167 (PDF), ackrediteringskravet EN ISO/IEC 17025:2017.

OBS! Om du skickar prover via Matkahuolto ska du välja Företagspaket som leveransalternativ. Annars kommer inte försändelsen fram till STUK.

Kontakta oss: 
[email protected] (radioaktivitetsmätningar)
[email protected] (kalibrering, bestrålning, läckstrålning)