E-tjänster och blanketter

På den här sidan hittar du blanketter och anvisningar för strålningsverksamhet. Du kan se dem genom att trycka på plusknapparna. Vi föredrar att du i första hand använder våra elektroniska blanketter (Formbox.fi-tjänsten).

Elektroniska blanketter gällande säkerhetstillstånd (Formbox)

 

Blanketter och anvisningar för olika branscher

 

Den person som undertecknar ansökan om säkerhetstillstånd eller anmälan måste vara bemyndigad 

Den som undertecknar ansökan eller anmälan om säkerhetstillstånd ska vara bemyndigad att lämna in ansökan eller anmälan i egenskap av verksamhetsutövarens företrädare. Innan ärendet tas upp till behandling säkerställer Strålsäkerhetscentralen alltid bemyndigandet. Om ansökan eller anmälan har lämnats in via den elektroniska blankettjänsten innehåller den automatiskt ett omnämnande ifall avsändaren mottagit ett bemyndigande via suomi.fi-tjänsten. I annat fall säkerställer STUK bemyndigandet exempelvis genom utdrag ur handelsregistret, något annat register eller genom en fullmakt utfärdad av verksamhetsutövaren.

Ge fullmakt för ärendehantering med STUK

Strålsäkerhetscentralen har tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter. Via tjänsten kan du ge fullmakt till en annan person så att denna kan sköta ärenden för ditt företag i STUKs elektroniska blankettjänst angående säkerhetstillstånd för användning av strålning. Mer information om att ge fullmakt för ärendehantering. 

Du kan skicka konfidentiellt meddelande genom Strålsäkerhetscentralens tjänst för säker post.

Blanketterna kan också skickas via e-post eller post

Om du inte kan använda våra elektroniska blanketter (Formbox.fi-tjänsten), vänligen använda blanketterna nedan, som kan skickas via e-post eller post.

De målsatta behandlingstiderna för ansökningar och anmälningar

  • Vanliga ansökningar och anmälningar: 30 dagar
  • Ansökan om STA-behörighet: mer än 30 dagar beroende på ansökans innehåll (behandlingen omfattar vanligtvis ett separat yttrande).
  • Ärenden relaterade till dosregistret: som regel mindre än 30 dagar.

Formbox-blankettjänsten

Webbläsare som stöds är Chrome, Firefox, Edge och Safari (version 9+). Vi rekommenderar att du använder de senaste versionerna av de webbläsare som stöds för att säkerställa en säker och smidig användning av e-tjänster. Användaren måste tillåta javascript och kakor.