Exponering för naturlig strålning

Vi övervakar verksamhet som medför exponering av människor för naturlig strålning. I verksamheter som medför exponering för naturlig strålning kan arbetstagare eller allmänheten bli exponerade för högre halter av naturlig strålning än normalt.