Avvikande händelser relaterade till strålning

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har planer inför en strålrisk och de åtgärder som krävs i en strålrisksituation övas regelbundet. Den jourhavande på STUK tar emot alla anmälningar och larm gällande strålning och kärnsäkerhet. STUK publicerar i sina rapporter och meddelanden information om avvikande händelser och observationer samt resultaten av övervakningen av strålnings- och kärnsäkerheten.

Bekanta dig med följande:


Sök bland publikationerna


Environmental Radiation Monitoring in Finland : Annual Report 2023

Karhunen, Tero Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka Virtanen, Sinikka
STUK-B 321 2024

Environmental Radiation Monitoring in Finland : Annual Report 2022

Kaipiainen, Maria Karhunen, Tero Kojo, Katja Kurttio, Päivi Laine, Jussi-Pekka Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka
STUK-B 304 2023

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2021

Karhunen, Tero Kojo, Katja Kurttio, Päivi Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Perälä, Marjo Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka Virtanen, Sinikka
STUK-B 284 2022

Användning av strålning

Med strålsäkerhetsincident avses en situation där strålsäkerheten äventyras eller kan äventyras till följd av en incident. Som strålsäkerhetsincidenter anses också hälso- och sjukvårdshändelser där patienten utsätts för strålningsexponering som avviker från det planerade. För mer information, se Till användare av strålning -sidor:

Kärnsäkerhet