Radioaktivitet i mjölk

Övervakningsprogrammet ger en bild av radioaktiviteten i mjölk och även den stråldos som orsakas människor via mjölken. Mejerierna i strålningsövervakningsprogrammet har valts ut från områden där nedfallet orsakat av Tjernobylolyckan skiljer sig från varandra.

De livsmedel som människorna använder mest är lantbruksprodukter. Radioaktivt material i miljön överförs till mjölken via foder. Det används mycket mjölk, och därför är det viktigt att följa upp radioaktiva ämnen i mjölken.

Proverna samlas in i mejerier i Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg, Riihimäki och Seinäjoki. Resultaten rapporteras enligt ort genom att kombinera proverna från ett kvartal.

Cesium-137-halterna (Cs-137) i mejerimjölk är högre på områden med det största nedfallet på grund av Tjernobylolyckan. Cs-137-halterna i mjölk har sjunkit till nästan samma nivå som före kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl. De observerade halterna är lägre än en tusendel av den åtgärdsnivå och livsmedelshandelns gränsvärde 1 000 becquerel per liter (Bq/l) som tillämpas inom Europeiska unionen i situationer efter strålningsolyckor (2016/52/Euratom).

2023

Aktivitetshalterna (Bq/l) Cs-137 och strontium-90 (Sr-90) i mjölk år 2023, kvartals- och årsmedelvärden.

Kaupunki 1.1.–31.3. 1.4.–30.6. 1.7.–30.9. 1.10.–31.12. 1.1.–31.12
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu

0,14

0,022 0,14 0,020 0,12 0,023 0,13 0,020 0,13 0,021
Jyväskylä 0,39 0,024 0,43 0,026 0,44 0,029 0,39 0,024 0,41 0,026
Uleåborg 0,18 0,020 0,19 0,017 0,19 0,019 0,17 0,019 0,18 0,019
Riihimäki 0,10

0,018

0,14 0,017 0,13 0,018 0,16 0,017 0,13 0,017
Seinäjoki 0,59 0,021 0,53 0,021 0,49 0,023 0,47 0,021 0,52 0,022

 

2022

Aktivitetshalterna (Bq/l) Cs-137 och strontium-90 (Sr-90) i mjölk år 2022, kvartals- och årsmedelvärden. Undantagsvis togs inga mjölkprover under 2022 från den 1 januari till den 31 mars.

Staden 1.1.–31.3. 1.4.–30.6. 1.7.–30.9. 1.10.–31.12. 1.4.–31.12
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu

-

- 0,15 0,021 0,14 0,023 0,13 - 0,14 -
Jyväskylä - - 0,54 0,025 0,60 0,027 0,41 - 0,52 -
Uleåborg - - 0,19 0,018 0,15 0,017 0,15 - 0,16 -
Riihimäki - - 0,09 0,015 0,17 0,017 0,12 - 0,13 -
Seinäjoki - - 0,60 0,023 0,53 0,024 0,56 - 0,56 -

2021

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2021, kvartals- och årsmedelvärden. Undantagsvis togs inga mjölkprover under 2021 från den 1 oktober till den 31 december.

Staden 1.1.–31.3. 1.4.–30.6. 1.7.–30.9. 1.10.–31.12. 1.4.–31.12
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu

0,14

0,022 0,15 0,023 0,16 0,022 - - 0,15 0,022
Jyväskylä 0,52 0,024 0,56 0,029 0,49 0,023 - - 0,52 0,025
Uleåborg 0,19 0,019 0,18 0,017 0,15 0,023 - - 0,18 0,020
Riihimäki 0,12 0,016 0,13 0,018 0,14 0,017 - - 0,13 0,017
Seinäjoki 0,61 0,024 0,60 0,028 0,55* 0,022* - - 0,59** 0,025**
  *1.7.–31.8.2021 **1.1.–31.8.2021