Radioaktivitet i mjölk

Övervakningsprogrammet ger en bild av radioaktiviteten i mjölk och även den stråldos som orsakas människor via mjölken. Mejerierna i strålningsövervakningsprogrammet har valts ut från områden där nedfallet orsakat av Tjernobylolyckan skiljer sig från varandra.

De livsmedel som människorna använder mest är lantbruksprodukter. Radioaktivt material i miljön överförs till mjölken via foder. Det används mycket mjölk, och därför är det viktigt att följa upp radioaktiva ämnen i mjölken.

Proverna samlas in i mejerier i Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg, Riihimäki och Seinäjoki. Resultaten rapporteras enligt ort genom att kombinera proverna från ett kvartal.

Cesium-137-halterna (Cs-137) i mejerimjölk är högre på områden med det största nedfallet på grund av Tjernobylolyckan. Cs-137-halterna i mjölk har sjunkit till nästan samma nivå som före kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl. De observerade halterna är lägre än en tusendel av den åtgärdsnivå och livsmedelshandelns gränsvärde 1 000 becquerel per liter (Bq/l) som tillämpas inom Europeiska unionen i situationer efter strålningsolyckor (2016/52/Euratom).

2022

Aktivitetshalterna (Bq/l) Cs-137 och strontium-90 (Sr-90) i mjölk år 2022, kvartals- och årsmedelvärden. Undantagsvis togs inga mjölkprover under 2022 från den 1 januari till den 31 mars.

Staden 1.1.–31.3. 1.4.–30.6. 1.7.–30.9. 1.10.–31.12. 1.4.–31.12
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu

-

- 0,15 0,021 0,14 0,023 0,13 - 0,14 -
Jyväskylä - - 0,54 0,025 0,60 0,027 0,41 - 0,52 -
Uleåborg - - 0,19 0,018 0,15 0,017 0,15 - 0,16 -
Riihimäki - - 0,09 0,015 0,17 0,017 0,12 - 0,13 -
Seinäjoki - - 0,60 0,023 0,53 0,024 0,56 - 0,56 -

2021

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2021, kvartals- och årsmedelvärden. Undantagsvis togs inga mjölkprover under 2021 från den 1 oktober till den 31 december.

Staden 1.1.–31.3. 1.4.–30.6. 1.7.–30.9. 1.10.–31.12. 1.4.–31.12
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu

0,14

0,022 0,15 0,023 0,16 0,022 - - 0,15 0,022
Jyväskylä 0,52 0,024 0,56 0,029 0,49 0,023 - - 0,52 0,025
Uleåborg 0,19 0,019 0,18 0,017 0,15 0,023 - - 0,18 0,020
Riihimäki 0,12 0,016 0,13 0,018 0,14 0,017 - - 0,13 0,017
Seinäjoki 0,61 0,024 0,60 0,028 0,55* 0,022* - - 0,59** 0,025**
  *1.7.–31.8.2021 **1.1.–31.8.2021