Mätning av radon i inomhusluften

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som kan förekomma i inomhusluften. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar avsevärt risken för lungcancer. Man kan inte varsebli radon på något sätt och därför är mätning det enda sättet att undersöka radonhalten.

Radonhalten i inomhusluften ska fastställas med en tillförlitlig mätmetod. Det lönar sig att mäta radonhalten i inomhusluften minst vart tionde år. Radonmätning kan beställas antingen hos Strålsäkerhetscentralen eller en annan aktör som använder en mätmetod som godkänts av Strålsäkerhetscentralen.

Ta reda på om ni har radon i huset - titta på info video

Du kan ändra undertextspråket för video till svenska i inställningarna.

 

Mätning av radon

Kontakta oss: 
Tfn: +358 9 7598 8497 (tisdag klo 10-13) 
e-post: [email protected] 

​​​​Telefontjänsten är stängd från midsommar till slutet av juli och veckorna 51-52 i slutet av året.