Ultraviolett strålning kan orsaka hudcancer  

Överdriven exponering för ultraviolett strålning (UV-strålning) kan orsaka hälsoproblem. Huden kan brännas, åldras i förtid och risken för hudcancer ökar. UV-strålning kan också skada ögonen. UV-strålning har också positiva effekter, eftersom UV-strålning får huden att producera D-vitamin.  

De vanligaste formerna av hudcancer, som har ett klart samband med UV-strålning, är skivepitel- och basalcellscancer samt cancer i pigmenterade celler, dvs. melanom.  

Skivepitel- och basalcellscancer är ofta godartade och utvecklas oftast hos äldre människor som en följd av långvarig exponering. Ansikte och händer är vanliga områden, eftersom de konstant är exponerade för strålning från solen.  

Malignt melanom är typiskt i huden på kroppen och extremiteterna. Till skillnad från andra former av hudcancer förekommer melanom även hos unga människor. Risken för melanom ökar ifall man brännt sig regelbundet som barn eller ung. Därför är det viktigt att skydda barn från solen.  

Antalet melanomfall har snabbt ökat i länder där befolkningen har ljus hy. Trots att ökningen har jämnats ut under de senaste åren är melanom ändå mer än tio gånger vanligare i Finland nu än på 1950-talet. Någon annan orsak till detta än att befolkningen nuförtiden klär sig lättare och solbadar mera än tidigare har man inte kunnat finna. Dessutom reser människor på solsemester till länder där de utsätts för högre nivåer av UV-strålning.  

Årligen insjuknar ca 1700 och dör ca 200 finländare i melanom. Betydligt flera människor insjuknar i skivepitel- och basalcellscancer, men av dem dör endast ett fyrtiotal personer om året. Fastän melanom har dåligt rykte om sig, hör det inte till de värsta cancerformerna. Sjukdomen kan botas fullständigt om man i ett tillräckligt tidigt skede avlägsnar tumören. Ungefär 94 procent av dem som har melanom överlever i fem år eller mer.  

Det lönar sig att hålla sin hud under uppsyn om ens hudtyp är känslig, eller om man har andra egenskaper som indikerar på ökad melanomrisk. Personliga faktorer, som känslig hudtyp, rikligt med födelsemärken och fräknig hud ökar klart benägenheten att insjukna.  

Faktorer som ökar risken att få melanom:  

 • huden har brännts som under 15-åring  
 • huden bränns lätt (hudtyp I och II)  
 • rikligt (över 150 st) med pigmentfödelsemärken  
 • ovanliga födelsemärken  
 • rikligt solbadande och användning av solarium  
 • en nära släkting har haft melanom.  

Följ med din hud och kontakta läkare om:  

 • ett födelsemärke börjar växa  
 • ett födelsemärke blir sårigt, kliar eller blir irriterat  
 • ett födelsemärke har oklara gränser och är osymmetriskt  
 • ett födelsemärkes färg växlar från blåaktigt svart till rödaktig  
 • det börjar växa små satellitfödelsemärken runt ett födelsemärke  
 • andra ovanliga förändringar uppstår på huden (30 % av alla melanomfall börjar någon annanstans än vid ett födelsemärke).  

Läs mer om hudcancer från Allt om cancer eller Hälsobyn.  

Huden kan brännas i solen  

Huden bränns om man vistas för länge i solen. Brandsymtomen syns inte på huden förrän flera timmar efter att brännskadan inträffat. Blir man lindrigt bränd, rodnar huden. Om man bränner sig illa uppstår det svullnad och blåsor på huden. Huden hos barn är särskilt känslig för solen. Risken för hudcancer ökar tydligt om man bränner sig, speciellt upprepad bränna i barndomen eller ungdomen ökar på risken att insjukna i melanom. Därför är det viktigt att skydda barn för solen.  

UV-strålning orsakar snöblindhet och grå starr  

Kraftig UVB-strålning från solen kan orsaka inflammation i ögats hornhinna, alltså s.k. snöblindhet. Då skadas epitelcellerna i ögats horn- och bindhinna. Symptom är bl.a. rödaktig bindhinna, ljusömtålighet, ökad tårvätska och smärta. Symptomen uppstår efter några timmar efter exponeringen. Symptomen försvinner efter ett par dagar eftersom cellerna i ögats epitelskikt har en förmåga att förnya sig snabbt.  

Riklig och långvarig vistelse i solen kan också orsaka långsamt uppstående grumlighet i ögats lins. Skadan leder slutligen till grå starr.  

Andra effekter  

Hudtyper har olika toleransnivåer  

Människor kan grovt delas in i sex olika hudtyper enligt hur väl huden tål sol. De som bränner sig lätt och inte blir särskilt bruna (hudtyp I och II) löper en större risk att insjukna i melanom.  

Barnens hud kan inte producera pigment på samma sätt som huden hos vuxna, så de klassificeras enligt den känsligaste typen, hudtyp I.  

Det lättaste sättet att ta reda på sin egen hudtyp är att ställa sig två frågor:  

 • Bränner du dig varje sommar under de första gångerna i solen?  
 • Blir du brun då du solbadar?  

Man bör iaktta att endast ett fåtal människor tillhör en viss hudtyp. Klassificeringen i hudtyp är endast riktgivande.  

Till typ I hör oftast rödhåriga och fräkniga människor som bränner sig snabbt i solen och aldrig blir bruna.  

Till typ II hör blonda och blåögda eller grönögda människor som bränner sig ofta och blir bara lite bruna. Dessa två typers hud bränns lätt, vilket utgör en riskfaktor för hudcancer.  

Till typ III hör vanligtvis människor med brunt hår och gråa eller bruna ögon. De bränner sig ibland och blir lätt bruna.  

Till typ IV hör människor med bruna ögon och mörkbrunt eller svart hår. De bränner sig sällan och blir lätt bruna.  

Europeer hör oftast till dessa fyra hudtyper. En tredjedel av finländarna hör till typ I eller II och ungefär hälften hör till typ III. Endast var tionde hör till typ IV, som är den allmännaste i Sydeuropa.

Till typ V och VI hör de som av naturen har mörk hy och tål sol väl. Till typ V hör mörkhyande och svarthåriga, t.ex. nordafrikaner och indier. Till typ IV hör de som har svart hy och svart hår, typiskt afrikaner. Hos dessa typer förekommer hudcancer sällan.  

Kontakta oss:
[email protected]