Strålning i apparater

Elektromagnetiska fält från apparater i hemmet, skolan och på kontoret

Det finns elektriska och magnetiska fält i närheten av elektriska apparater och kablar i hemmet, skolan och på kontoret. På grund av den låga spänningen är de elektriska fälten svaga. Elektriska apparater skapar magnetfält i närheten, som mycket snabbt blir svagare när avståndet ökar. Det finns också elektriska apparater i hemmet, skolan och på kontoret som avger mikrovågor. Dessa inkluderar mobiltelefoner, trådlösa lokala nätverksenheter (WLAN), datorer och smarta mätare. Idag kan hushållsapparater som kylskåp och diskmaskiner ha en WLAN-sändare och -mottagare. Den ansluter hushållsapparaten till ett datornätverk, det så kallade ”sakernas internet”(IoT, Internet of Things). På grund av den låga överföringseffekten är mikrovågorna i dessa enheter svaga och blir snabbt ännu svagare när du flyttar dig bort från enheten.

Elektromagnetiska fält från apparater i hemmet, skolan och på kontoret medför inga hälsorisker. 

Anordningar som använder optisk strålning

Optisk strålning omfattar ultraviolett (UV) strålning, synligt ljus och infraröd strålning.

Ultraljudsutrustning

Ultraljud är svagt kopplat till en person om enheten inte är i direkt hudkontakt. I detta fall är ljudtrycket personen upplever vanligtvis inte högt och utrustningen är inte farlig för personen. Apparater av denna typ finns i många konsumentprodukter (t.ex. ultraljudstvättar, djurskrämmor och luftflödesregulatorer). Man kan allmänt säga att sådana apparater är säkra att använda om man inte är på kontaktavstånd till apparatens ultraljudssändare. Konsumenten bör dock följa apparatens bruksanvisning. Till exempel ultraljudstvättar kan orsaka så högt ljudtryck i vätskan den använder att en människokropp inte bör placeras där. 

Konsumentprodukter i direkt hudkontakt är till exempel ultraljudstandborstar. De är vanligtvis batteridrivna och den effekt de använder är liten. Således är ljudtrycket också så lågt att det inte orsakar skadliga hälsoeffekter.

Tillämpningar inom skönhetsvård kan också använda ultraljud. Dessa apparater är vanligtvis i direkt hudkontakt, och ultraljud kopplas lättare till en person. Därför måste man mer i detalj känna till ljudtrycksnivåerna som orsakas av apparaterna och behandlingarna med ultraljud för att undvika skadliga hälsoeffekter.

Läs mer om strålning vid skönhetsbehandling

Inom hälso- och sjukvården har ultraljudsutrustning i årtionden använts inom bilddiagnostik och behandlingar. Till exempel ultraljudsundersökningar av fostret är en viktig del av graviditetsuppföljningen. Undersökningarna är säkra, men för säkerhets skull bör man till exempel undvika att ta 3D- och 4D-bilder eller videor av fostret endast som ett minne.

Läs mer om ultraljudsundersökning (hälsobyn.fi)

Brandvarnarna

Brandvarnarna använder optisk strålning eller joniserande strålning från radioaktiva ämnen. De förblir inne i varnarna och utgör därför ingen hälsorisk. Vissa brandvarnare kan anslutas trådlöst till WLAN och sänder då ut svaga mikrovågor. De har inga skadliga hälsoeffekter.

Kontakta oss:
[email protected]