STUK som arbetsplats

Hos oss arbetar drygt 300 personer. Vi är sakkunniga från många olika områden, men vi arbetar alla för en gemensam sak – för strålsäkerheten.

Syftet med vår verksamhet är att skydda människor, samhälle, miljö och kommande generationer från skadliga effekter av strålning, vare sig den är naturlig, orsakad av människan, joniserande eller icke-joniserande.

Vi anser att den viktigaste förutsättningen för vår framgång är duktiga, motiverade och välmående medarbetare. Vi vill därför erbjuda våra medarbetare en arbetsplats där de kan utveckla sin eget kunnande, och därtill också utveckla hela strål- och kärnsäkerhetsbranschen både i Finland och internationellt.

Vi utför ett betydelsefullt arbete som förbättrar säkerheten och vi satsar på en god arbetsgemenskap där varje medarbetares insats uppskattas.

Om du är intresserad av att arbeta på STUK, kolla in våra lediga tjänster! Information om lediga tjänster vid STUK finns på webbtjänsten Valtiolle.fi.

Vårt mål är världens lyckligaste tjänstemän

Vårt arbete har en mening. Vi arbetar tillsammans, inom flera olika områden, för att göra Finland till ett säkert land – nu och i framtiden. Det arbete som görs av oss vid STUK är en viktig insats för Finlands säkerhet och vi arbetar också internationellt.

Som arbetsgivare förbinder sig STUK till sitt mål att våra medarbetare skall vara de lyckligaste tjänstemännen i världen. För att nå vårt mål fokuserar vi särskilt på att arbetet vid STUK är betydelsefullt, att vi är en gemenskap som modigt förnyar sig och att man hos oss kan utvecklas och bli en specialist av toppklass inom vårt område.

Ta en närmare titt på vårt löfte som arbetsgivare

För praktikanter

Strålsäkerhetscentralen har varje år ett antal uppgifter för praktikanter och för personer som gör sitt slutarbete. Praktikanter och personer som gör sitt slutarbete arbetar för oss året runt, men de flesta praktikplatserna infaller under sommarmånaderna.

Utöver på vår webbplats tillkännager vi våra lediga praktikplatser på webbplatsen Valtiolle.fi. För praktikplatserna använder vi också skolornas egna rekryteringskanaler, såsom JobTeaser och Valojobs, samt sociala medier.

Kontakta oss:
[email protected]