Tandröntgenundersökningar

Syftet med denna anvisning är att underlätta tolkningen av strålsäkerhetslagstiftningen och på så sätt främja strålsäkerheten i praktiken. Anvisningen är inte bindad som sådan, men beskriver Strålsäkerhetscentralens syn på hur kraven i strålskyddslagstiftningen normalt kan uppfyllas under olika omständigheter.  Det är också möjligt att uppfylla kraven i lagstiftningen på andra sätt. Verksamhetsutövaren ska från fall till fall överväga hur anvisningen kan tillämpas på den egna verksamheten. Dessutom ges handledning i med vilka praktiska åtgärder och medel som kan användas för att i möjligaste mån minska den strålningsexponering som orsakas av verksamheten.