Livsmedelstillsyn

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar radioaktivitet i livsmedel för att säkerställa att produkterna med tanke på strålningen är säkra att användas av människorna. Resultaten ger även information om möjliga nödsituationer med strålrisk.

De viktigaste livsmedelsgrupperna med tanke på strålningsexponering är naturprodukter och hushållsvattnet. Naturprodukter är bär, svampar, kött och vilt som skaffas från skogen samt insjöfiskar. Med tanke på näringen är även jordbruksprodukter en viktig livsmedelsgrupp. Man har under årtionden genomfört omfattande utredningar om hur radioaktivt nedfall hamnat i livsmedel och man kan bra bedöma hur ett eventuellt nytt nedfall inverkar på livsmedlens radioaktivitet.