Radon på arbetsplatser

Arbetsgivaren är ansvarig för radonsäkerheten på arbetsplatsen, liksom för andra säkerhetsfrågor i arbetet. Arbetsgivaren är ansvarig för radonmätningar på arbetsplatsen, även om arbetsplatsen ligger i hyrda lokaler. Radonsanering avtalas mellan arbetsgivaren och fastighetsägaren.

Huvudsyftet för radonövervakning är att inte en enda arbetstagare i Finland exponeras för mycket för radioaktiv radongas som orsakar cancer. Genom övervakning bidrar man till att eventuellt nödvändiga åtgärder på arbetsplatser dimensioneras korrekt och genomförs tillräckligt snabbt. Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar radonhalten på arbetsplatser.

Radon på arbetsplatser - hur agera som arbetsgivare? Infografik.

Du kan ladda ner ovanstående infografik som pdf här eller från listan längst ner på sidan.

Radon på arbetsplatser video

Arbetsgivare, titta på det här! På mindre än två minuter förklarar den här videon tydligt vad arbetsgivare behöver veta om skyldigheten att mäta radon. Du kan välja svenska från undertextknappen.

 

STUK Ärenden för arbetsgivare

Om radonmätningen har beställts av en annan aktör än STUK, ska arbetsgivaren rapportera resultaten av radonmätningen till STUK. Mätningar som beställts från STUK behöver inte anmälas. Anmälan görs via STUK Ärenden.
 
Kontakta oss:
[email protected]