Radon på arbetsplatser

Arbetsgivaren är ansvarig för radonsäkerheten på arbetsplatsen, liksom för andra säkerhetsfrågor i arbetet. Arbetsgivaren är ansvarig för radonmätningar på arbetsplatsen, även om arbetsplatsen ligger i hyrda lokaler. Radonsanering avtalas mellan arbetsgivaren och fastighetsägaren.

Huvudsyftet för radonövervakning är att inte en enda arbetstagare i Finland exponeras för mycket för radioaktiv radongas som orsakar cancer. Genom övervakning bidrar man till att eventuellt nödvändiga åtgärder på arbetsplatser dimensioneras korrekt och genomförs tillräckligt snabbt. Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar radonhalten på arbetsplatser.

STUK:s eletroniska tjänst för arbetsgivare

Om radonmätning beställs från ett privat radonmätningsföretag, ska arbetsgivaren omedelbart meddela resultaten från radonmätningen till STUK. Alla radonhalterna, inklusive små, ska rapporteras. Mätningar som beställts från STUK behöver inte rapporteras.
Rapportera mätresultat via STUK's elektroniska tjänst. 

Mer information om antalet burkar

Hur många märningsburkar behövs? (fi, sv, en) (pdf)

Föreskrifter

Tillgänglighetsutlåtande

Kontakta oss:
[email protected]