PCXMC - ett Monte Carlo-baserat datorprogram för beräkning av patientdoser från röntgenundersökningar

PCXMC är ett datorprogram utvecklat för beräkning av patienters organdoser samt effektiva doser i medicinska röntgenundersökningar.

Programmet beräknar den effektiva dosen genom att använda viktningsfaktorer för vävnader från ICRP Publication 103 (2007), samt tidigare faktorer (ICRP Publication 60, 1991). Anatomiska data, som är baserade på matematiska människomodeller (Cristyn och Eckerman, 1987), möjliggör beaktande av patientens storlek i dosbedömningen. Genom organdoser kan man beräkna risken för strålningsorsakad cancerdöd. Riskbedömningarna är baserade på riskmodeller utvecklade av BEIR VII-kommittén (BEIR 2006).

PCXMC-programmet bygger på Monte Carlo-metoden. Programmet är lätt och enkelt att använda (grundparametrarna för röntgenundersökningarna matas in i programmet), och geometrin för patientavbildning kan betraktas med hjälp av grafik.

PCXMC 2.0 levereras tillsammans med ett användargränssnitt baserat på rotationsgeometri (PCXMC20Rotation).

PCXMC-licensen är tillgänglig till priset av 800 euro (moms 0 %).

Mer information om PCXMC finns på de engelska webbsidorna.