Solarium

Ur strålsynvinkel är solarier de farligaste apparaterna man använder i hemmet och inom skönhetsvård. De ger ultraviolett (UV) strålning som kan göra huden brun, och i värsta fall bränna den. Permanent brun hy och regelbundet bränd hy ökar risken för hudcancer anmärkningsvärt. Det är skäl att använda solarium begränsat.

Att gå på solarium är inte säkrare än att solbada. Skadorna av UV-strålning är desamma oavsett hur eller var man exponeras. Det har länge varit känt att intensiv användning av solarier ökar risken för melanom. Skadorna beror på solariets effekt, hur känslig hudtyp man har och hur lång tid man tillbringar i solariet.

Användning av solarium under graviditet påverkar inte fostrets utveckling, utan UV-strålningens påverkan gränsas till moderns hud.

Det är förbjudet att använda solarier för personer under 18 år. Det måste finnas en ansvarig person vid solariet som ser till att personer under 18 år inte använder utrustningen. Den ansvariga personen måste vara närvarande hela tiden när solariet är i bruk och måste också instruera kunden om säker användning av utrustningen och om ögonskydd vid behov.

Minneslista för solariebesökare

Man skall aldrig vara i ett solarium så länge att huden blir röd efter besöket. I synnerhet under de första besöken skall man vara försiktig, särskilt om man inte är brun från tidigare. Inledningsvis är fem minuter en passlig tid. Tiden skall man justera enligt den egna hudens toleransförmåga.

Följ de instruktioner som finns angående apparaten och tillbringa inte mera tid i solariet än vad anvisningarna rekommenderar. Operatören för solariet bör ge kunderna en bruksanvisning utan att de behöver fråga efter den.

Många av UV-strålningens skadliga effekter beror på hur mycket strålning man fått under hela sitt liv. Begränsa besöken till solarium till 20 gånger om året och håll även ett öga på mängden solbad.

Använd alltid skyddsglasögon. UV-strålningen i solarier är så stark att det inte räcker som skydd att man endast håller ögonen fast.

Ifall man är under medicinsk behandling ska man inte besöka solarium utan att konsultera sin läkare först. Vissa läkemedel ökar på hudens ljuskänslighet.

Kosmetika bör man ta bort innan man använder solarium. Det lönar sig inte att använda fabrikat som lovar en mörk solbränna eftersom vissa kosmetiska ämnen ökar hudens känslighet mot UV-strålning och detta ökar risken att få brännskador.

Det lönar sig inte att försöka vårda hudsjukdomar i solarium. Man skall kontakta hudspecialister och fråga dem om råd. Det finns särskild UV-apparatur för medicinskt bruk.

Ifall ett födelsemärke börjar krympa, blöda, växa eller ändra utseende skall man kontakta läkare. Ju tidigare hudcancern upptäcks, desto bättre möjligheter har man att tillfriskna.

Använd inte solarium om

 • du är under 18 år
 • din hud är bränd för närvarande
 • Du bränner lätt i solen
 • Du har ofta blivit solbränd som barn
 • Du blir inte brun i solen
 • din hud är blek eller fräknig
 • du har många födelsemärken
 • Du eller en nära släkting har haft hudcancer
 • du använder fotosensibiliserande läkemedel eller kosmetika.

Solariumet måste ha

 • en ansvarig person närvarande hela tiden när solariet är öppet för kunderna
 • ögonskydd tillgängligt.
 • instruktioner om strålsäkerheten (t.ex. STUK K18-affisch) i varje solariumrum och vid varje betalningsautomat om den är placerad utanför solariumrummet.
 • Kortfattade instruktioner för användning av solariumutrustningen i solariumutrustningens omedelbara närhet.

Förbud, bestämmelser och rekommendationer om användning av solarier.

Strålsäkerhetslagen förbjuder användning av solarier för personer under 18 år, utom på läkarordination.

I Strålsäkerhetscentralens förordning om användning av icke-joniserande strålning för kosmetisk eller motsvarande behandling fastställs en maximal exponeringsnivå för UV strålning vid användning av solarier, vilket kraftigt begränsar den årliga användningen av solarier.

År 2005, 2007 och 2019 publicerade de nordiska strålskydds- och hälsoskyddsmyndigheterna i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island gemensamma ställningstaganden på engelska där de rekommenderar att användning av solarier för solbränna bör undvikas. Flera internationella expertgrupper har kommenterat hälsoriskerna med användning av solarier. Internationella cancerforskningsinstitutet (IARC) klassificerade 2009 solarier som kategori 1, "cancerframkallande", i sin cancerklassificering.

EU:s vetenskapliga kommitté för hälsa, miljö och nya risker (SCHEER) gjorde 2016 en bedömning av riskerna med UV-strålning från solarier. Kommittén drog slutsatsen att UV-strålning från solarier orsakar hudcancer och att det inte finns någon säker UV-dos för solarier. 

Kontakta oss:
[email protected]