Hanhikivi kärnkraftverksprojekt

Hanhikivi 1-projektet var ett kärnkraftverk som skulle byggas på halvön Hanhikivi i Pyhäjoki kommun på uppdrag av det finska energibolaget Fennovoima. Om projektet förverkligades skulle Hanhikivi 1 ha blivit den sjätte kärnkraftverksenheten i Finland. Projektet Hanhikivi 1 avslutades våren 2022 när Fennovoima drog tillbaka sin ansökan om bygglov.  

Fennovoima Oy lämnade in en ansökan om principbeslut för ett nytt kärnkraftverksprojekt till arbets- och näringsministeriet 2009. Projektet fick ett principbeslut 2010 och kompletterades 2014 innan man ansökte om byggnadstillstånd för kärnkraftverket vid Hanhikivi i Pyhäjoki. RAOS Project Oy, ett dotterbolag till det statliga ryska kärnenergiföretaget Rosatom, valdes till leverantör av anläggningen och reaktorenheten planerades vara Rosatoms 1200 MW AES-2006 tryckvattenreaktor. Fennovoima drog dock tillbaka sin ansökan om byggnadstillstånd våren 2022 och ansökan avslutades.