Hoppa till innehåll

Aktuellt

Vi publicerar meddelanden och webbnyheter om aktuella strålnings- och kärnsäkerhetsärenden på våra internetsidor.

Pressmeddelande

Strålsäkerhetscentralen kommer att utrusta en strålmätningsbil för Ukrainas strål- och kärnsäkerhetsmyndighet. Ett mobilt laboratorium hjälper myndigheter att hitta radioaktiva ämnen och föremål i miljön. Projektet, som finansieras av utrikesministeriet och nordiska partner, är en del av ett bredare samarbete med Ukraina inom strålsäkerhet.

Nyheter

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en nationell handlingsplan för identifiering av befintliga exponeringssituationer. Med befintlig exponeringssituation avses en exponeringssituation som föranleds av joniserande strålning och som utgör varken nödsituationer med ...

STUK Blog

De senaste veckorna har det i nyheterna rapporterats att Ryssland drar sig tillbaka från kärnvapenprovstoppsavtalet. Åtminstone i amerikanska medier har det även förekommit rubriker om ett amerikanskt kärnvapenprov. Den första nyheten är nästan riktig...