Ultraljud

Ultraljud är en mekanisk vågrörelse med en frekvens över hörselområdet för det mänskliga örat (mer än 20 kilohertz). Ultraljud behöver alltid något medium, såsom luft, vätska, fast ämne eller mänsklig vävnad, för att sprida sig via tryckvariation. Ultraljud sprids bra i flytande ämnen, men när det kommer i kontakt med vätske-luft-gränssnittet reflekteras det nästan helt tillbaka. Dämpningen av ultraljudet beror på frekvensen och egenskaperna hos mediet och är inte alltid jämn och förutsägbar. 

Luftburet ultraljud påverkar huvudsakligen kroppens yttre organ, såsom örat och ögat. Effekterna av ultraljud som sprids genom direkt hudkontakt på människokroppen är baserade på antingen vävnadsuppvärmning (termisk effekt) eller kavitationsfenomenet. Den termiska effekten börjar vanligtvis dominera när frekvensen ökar från kilohertz till megahertz. Kavitation kan å andra sidan förekomma vid en låg frekvens och med en låg effekt. I kavitationsfenomenet kan ultraljudet bilda bubblor i vätska, få dem att växa och vibrera eller kollapsa. 

Ytterligare information

Kontakta oss:
[email protected]