Radioaktivitet i konsumentprodukter

Användningen av radioaktivt material i konsumentprodukter har begränsats i strålsäkerhetslagstiftningen. Vissa produkter kan dock innehålla små mängder radioaktivt material som kan ha tillsatts på grund av de egenskaper de ger upphov till, såsom värmebeständighet, brytningsindex eller färg. Radioaktivitet kan förekomma i exempelvis vissa klockor, kompasser, lampor och ädelstenar.

Med olika slags radioaktiva material kan man påverka konsumentprodukternas egenskaper, såsom värmebeständighet, brytningsindex eller färg. När man vill att produkten ska ha sådana egenskaper kan man tillsätta konstgjorda radioaktiva material, såsom prometium-147, krypton-85 eller americium-241, eller naturens radioaktiva material, såsom uran-238, uran-235, torium-232 och deras sönderfallsprodukter, liksom kalium-40.

Övervakning av strålningsprodukter

Beroende på produktens radioaktivitet fastställs på vilket sätt de övervakas och om det finns några krav eller begränsningar för deras användning, import eller hantering som avfall. Här har sammanställts information om strålning från konsumentprodukter och vissa andra material som avger strålning och som konsumenten kan komma i kontakt med. 

Uran och torium är kärnmaterial som omfattas av den internationella kontrollen av kärnmaterial, vars innehavare i allmänhet omfattas av omfattande redovisnings- och rapporteringsskyldigheter. Emellertid är små mängder uran och torium i bruksföremål och apparater i princip undantagna från den internationella kontrollen av kärnmaterial. Import och innehav av halvfabrikat och råvaror som innehåller uran och torium kräver dock en anmälan till Strålsäkerhetscentralen (STUK). Vid behov ger STUK anmälaren en kopia av anmälan till tullmyndigheterna. Kopian ska innehålla uppgift om att ett tillstånd enligt kärnenergilagen inte krävs för importen i fråga.  

Om du är osäker kan du kontakta Strålsäkerhetscentralens kontor för tillsyn av kärnmaterial: [email protected]

Tullen meddelar Strålsäkerhetscentralen om strålningsprodukter eller strålningsmaterial upptäcks vid de finska gränserna.

Vissa livsmedel kan bestrålas för att förbättra hållbarheten, såsom kryddor. Bestrålade livsmedel är säkra.

Mer information om livsmedelsbestrålning finns på Livsmedelsverkets webbplats

Radioaktiva ämnen i konsumentprodukter 

Vad annat kan innehålla radioaktivt material?