En frivillig strålningsmätningsgrupp stärker Finlands mätningsberedskap

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har i samarbete med Försvarsutbildningsföreningen (MPK) och Försörjningsberedskapscentralen (HVK) utbildat och utrustat en strålningsmätningsgrupp som stöd för STUK och andra myndigheter. Gruppen består av frivilliga och stärker Finlands nationella beredskap gällande strålningsmätning.

En storskalig nödsituation med strålrisk påverkar hela samhället. Den kan vara en följd av

 • en olycka vid en kärnteknisk anläggning i Finland eller i ett närliggande område
 • en kärnvapensprängning
 • att någon avsiktligt slått sönder en högaktiv strålkälla.

Under och efter en nödsituation med strålrisk behövs det många strålningsmätningar och mycket provtagning för att säkerställa säkerheten i livsmiljön och som stöd för myndigheternas beslutsfattande. I en eventuell nödsituation med strålrisk kan gruppen självständigt utföra uppgifter som den fått, såsom förfrågningar om strålningsläget, renhetsmätningar av människor och fordon som lämnar det farliga området och vägledning. Gruppen har mångsidig och modern utrustning för strålningsmätning till sitt förfogande.

Gruppens uppgifter lämpar sig särskilt väl till exempel för reservister med utbildning i skyddsbranschen och andra med erfarenhet av strålskydd, mätning av strålning, radiokemi eller skyddsutrustning. Tidigare erfarenhet är inte nödvändig eftersom gruppmedlemmarna lär sig uppgifterna via studier och övningar. Ett normalt hälsotillstånd är nödvändigt för att utföra uppgifterna eftersom en del av verksamheten sker när man är klädd i skyddskläder.

De som vill delta i strålningsmätningsgruppen genomför först en grundkurs som pågår i två veckoslut och som genomförs som MPK:s beredskaps- och säkerhetsutbildning. Utbildningsspråket är finska.

Strålningsmätningsgruppen övar. Personerna bär skyddskläder, masker och strålningsmätare. ​​​​​​​

Grundkursens innehåll

 • Grundläggande information om strålning
 • Nödsituationer med strålrisk och skyddsåtgärder
 • Strålningsmätningsgruppens uppgifter och verksamhet i nödsituationer med strålrisk
 • Strålningsmätningsgruppens organisation och utrustning
 • Att utföra strålningsmätningar
 • Arbetssäkerhet och strålskydd
 • Användning av personlig skyddsutrustning
 • Användning av Virve-radion och tele- och radiokommunikationsövning
 • Strålningens hälsoeffekter
 • Att möta en exponerad person
 • Arrangemang vid strålningsmätningsplatsen
 • Tillämpande övningar

Frivilliga som är engagerade efter grundkursen är föremål för en hälsoundersökning och en säkerhetsutredning och de får personliga skyddskläder. Deltagarna förväntas engagera sig i gruppens verksamhet under flera år.

Varje år ordnar man för gruppen fortbildning och olika typer av övningar för att upprätthålla och utveckla de färdigheter som förvärvats under grundkursen. För reservister ansöker man ersättande repetitionsövningsdagar för utbildningarna och övningarna. Dessa beviljas av regionalbyrån från fall till fall.

Samarbetspartner

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar säkerheten vid användning av kärnenergi och strålning samt strålning och radioaktivitet i miljön. I en nödsituation med strålrisk ger STUK rekommendationer till de behöriga myndigheterna bland annat om åtgärder för skydd av befolkningen. STUK utvecklar för sin del den nationella beredskapen för olyckor och miljöskador.

Försvarsutbildningsföreningen (MPK) (mpk.fi) är landets mest omfattande utbildare inom övergripande säkerhet. Kurserna äger rum på olika håll i Finland och ger kunskaper, färdigheter och förmåga som behövs för att klara av farliga situationer i vardagen och klara sig i undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapscentralen (HVK) (huoltovarmuuskeskus.fi) har till uppgift att upprätthålla och utveckla landets försörjningsberedskap. Grunden för verksamheten är försörjningsberedskapsfonden som inte ingår i statsbudgeten.

Blev du intresserad?

Ta kontakt:
[email protected]

MPK:s utbildningskalender och anmälan

MPK:s utbildningskalender (koulutuskalenteri.mpk.fi) (du ska registrera dig i tjänsten för att anmäla dig till kursen)