Radioaktiva ämnen i utomhusluften

STUK övervakar koncentrationerna av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland. Du kan söka mätresultat för olika perioder genom att först välja orten.

Mätningarna är mycket noggranna och de koncentrationer som upptäcks kan vara mycket låga, med försumbar miljöpåverkan. Ursprunget till sådana observationer är inte alltid klart. Det finns många möjliga källor och ämnen kan komma från mycket stora avstånd.

Om en observation misstänks härröra från en händelse som kan ha betydelse för människors säkerhet eller miljön, inleder STUK en aktiv informationskampanj.

När du söker efter mätresultat per plats bör du notera att mätpunkten i huvudstadsregionen har flyttats från Helsingfors till Vanda från början av maj 2022. Fram till slutet av april 2022 kan du ansöka om mätresultat genom att välja Helsingfors från listan över städer nedan. Från och med maj 2022 kommer resultaten att vara tillgängliga i Vanda.


 

Ort