STUKs myndighetsdirektiv och beslut

Strålsäkerhetscentralen publicerar myndighetsdirektiv, i vilka kravnivån för strål- och kärnövervakningen beskrivs.

Säkerhetskraven angående användningen av strålning finns i ST-direktiven och STUKs beslut och säkerhetskraven angående användningen av kärnenergi finns i kärnkraftverksdirektiven (YVL). Ytterligare publicerar Strålsäkerhetscentralen beredskapsanvisningar (VAL), som främjar förberedelserna inför eventuella situationer med strålrisk, vilka avviker från det normala för professionella inom räddningsbranschen.

STUKs strålsäkerhetsföreskrifter finns på finska och svenska och YVL- och VAL-direktiven finns på finska, svenska och engelska.

På Strålsäkerhetscentralens författningssamling StukLex finns direktiven i html-form. Statens norminformationsbank (Finlex) är direktiven i pdf-form.

Förnyande av direktiven

Myndighetsdirektiven förnyas som en fortvarande process. Man kan se och kommentera utkasten av direktiven via STUK’s direktivextranet https://ohjeisto.stuk.fi.