Ge fullmakt till ärendehantering med STUK 

Strålsäkerhetscentralen har tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter. Via tjänsten kan du ge fullmakt till en annan person så att denna kan sköta ärenden för ditt företag i STUKs elektroniska blankettjänst angående säkerhetstillstånd för användning av strålning. 

I fullmakter-tjänsten kan en person sköta ärenden för en annan person eller ett företag i de elektroniska tjänsterna. En så kallad elektronisk fullmakt eller befullmäktigande skapas i Suomi.fi-webbtjänsten. Fullmakterna sparas i det nya, datasäkra nationella fullmaktsregistret. Suomi.fi-webbtjänsten och fullmakterna underhålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Du kan ge en fullmakt i organisationens namn om du är företagets verkställande direktör, näringsidkare eller du har firmateckningsrätt på grundval av bolagsordningen. Med fullmakten ger du en annan person rätt att sköta ärenden för företaget. 

I tjänsten kan du skapa fullmakter för företag samt begära rätt att få sköta ärenden för en annan. Med begäran om fullmakt kan ett företag begära att få sköta ärenden för en person. Fullmakten träder i kraft först när fullmaktsgivaren har godkänt begäran i Suomi.fi-webtjänsten. Det är inte möjligt att skapa så kallade öppna fullmakter i tjänsten, utan fullmakten ges alltid gällande ett visst ärende. Både den befullmäktigade och fullmaktsgivaren ska vara myndiga. Det är också möjligt i tjänsten att annullera fullmakter som man har gett tidigare. 

Med säkerhetstillstånd användning av strålning -blanketter är det möjligt att sköta ärenden för ett företag eller en sammanslutning om 

 • Du är företagets verkställande direktör, ställföreträdare för VD, styrelsens ordförande, näringsidkare eller bolagsman 
 • Du har fått av företagets representant någon av följande fullmakter för ärendehantering: 
  • Fullmakt att sköta ärenden som gäller säkerhetstillstånd för användning av strålning 
  • Fullmakt att anmäla ändringar av säkerhetstillstånd för användning av strålning. 

Uppgifterna kontrolleras i handelsregistret, företagsdatasystemet, föreningsregistret och Suomi.fi-fullmakterna. 

Gör så här för att ge fullmakt att sköta ärenden för ett företag: 

 1. Öppna startsidan för Suomi.fi-fullmakter: https://www.suomi.fi/fullmakter/   
 2. Identifiera dig i Suomi.fi-fullmaktstjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort (person- eller organisationskort, social- och hälsovårdens yrkeskort) 
 3. Välj ”Byt användarroll” i sidans högra kant 
 4. Välj ”Uträtta ärenden för företag” i menyn som öppnas 
 5. Välj företaget eller sammanslutningen som du vill uträtta ärenden för 
 6. Väl ”Bekräfta och fortsätt till tjänsten” 
 7. Efter bekräftelsen klicka på knappen ”Lägg till ny fullmakt” i sidans högra kant 
 8. Välj ”Ge fullmakt” 
 9. Välj fullmaktstypen ”Ärendefullmakt” 
 10. Efter att du har flyttats till följande sida, välj ”Lägg till person” 
 11. Ange namn och personbeteckning för personen som ska få fullmakten 
 12. Välj giltighetstid för fullmakten 
 13. I listan som öppnas till vänster, välj 
  • Fullmakt att sköta ärenden som gäller säkerhetstillstånd för användning av strålning eller
  • Fullmakt att anmäla ändringar av säkerhetstillstånd för användning av strålning 
 14. Kontrollera att uppgifterna som du har angett är riktiga och välj ”Bekräfta fullmakt” 
 15. Du får en bekräftelse om fullmakten. 

Mer information om att skapa en fullmakt finns i Suomi.fi på sidan Information om fullmakter under Anvisningar och stöd

Om du har problem med att kontrollera fullmakter i Suomi.fi-fullmaktstjänsten, kontakta Organisationernas kundtjänst (dvv.fi/sv) 

Anvisningar för fullmakt i bildformat 

Hur ger jag fullmakt för ett företags räkning? (pdf) 

Kontakta oss:
[email protected] (hälsovård och veterinärmedicin)
[email protected] (tandröntgen)
[email protected] (industri och forskning)