Beräkningsprogram

Även om mätning oftast är det bästa sättet att ta reda på stråldosraten eller dosen som strålning medför, finns det situationer där kalkylmetoder är bättre lämpade eller där en kalkylmetod kan ersätta mätningen.

Nedan listas kalkylmetoder och användningsändamål för vilka dessa lämpar sig: