Tjänster och anvisningar

På dessa sidor kan du vända dig till oss om du behöver ett säkerhetstillstånd för användning av strålning eller t.ex. mätnings- och kalibreringstjänster. Du hittar också anvisningar om hur du gör detta och information om lagstiftningen.

Aktuellt

Strålsäkerhetscentralen samlar in information om hur strålningslagstiftningen som trädde i kraft för mer än fem år sedan fungerar.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har publicerat en sammanfattning av sin verksamhet för år 2023. I sammanfattningen, som nu för andra gången finns på nätet, sammanställs höjdpunkter och fallstudier av STUK:s verksamhet och prestationer under det gångna året.