Tjänster och anvisningar

På dessa sidor kan du vända dig till oss om du behöver ett säkerhetstillstånd för användning av strålning eller t.ex. mätnings- och kalibreringstjänster. Du hittar också anvisningar om hur du gör detta och information om lagstiftningen.

Aktuellt

Strålsäkerhetscentralens säkerhetsbedömning och utlåtande om tillståndsansökan för använt kärnbränsle kommer inte att slutföras i år. Detta framgår av den andra övervakningsrapporten i tertialöversikten för 2023.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har tillsammans med strål- och kärnsäkerhetsmyndigheterna i Frankrike och Tjeckien (ASN och SÚJB) bedömt de säkerhetslösningar som utformats för en liten modulär kärnreaktor (SMR). Bedömningen sökte lärdomar för eventuella framtida tillståndsförfaranden och var inte relater...