Tjänster och anvisningar

På dessa sidor kan du vända dig till oss om du behöver ett säkerhetstillstånd för användning av strålning eller t.ex. mätnings- och kalibreringstjänster. Du hittar också anvisningar om hur du gör detta och information om lagstiftningen.

Aktuellt

Strålsäkerhetscentralen kommer att utrusta en strålmätningsbil för Ukrainas strål- och kärnsäkerhetsmyndighet. Ett mobilt laboratorium hjälper myndigheter att hitta radioaktiva ämnen och föremål i miljön. Projektet, som finansieras av utrikesministeriet och nordiska partner, är en del av ett bredare samarbete med Ukraina inom strålsäkerhet.

De senaste veckorna har det i nyheterna rapporterats att Ryssland drar sig tillbaka från kärnvapenprovstoppsavtalet. Åtminstone i amerikanska medier har det även förekommit rubriker om ett amerikanskt kärnvapenprov. Den första nyheten är nästan riktig...