Kärnkraftverkens tillståndsprocess

Det är inte tillåtet att använda kärnenergi utan ett särskilt tillstånd. Kärnenergilagen (990/1987) anger kraven för tillståndsförfaranden, tillsynsmyndigheter och behöriga myndigheter för användning av kärnenergi. STUKs uppgift är att övervaka att säkerhetskraven för projektet uppfylls samt att utarbeta bedömningar och utlåtanden om projektets säkerhet i tillståndsprocessens olika skeden.