Laser

Lasrar används nu flitigt i vår vardag. De kan hittas hemma, på jobbet och används för en mängd olika applikationer. Lasrar är ett värdefullt vetenskapligt verktyg inom material-, läkemedels- och kriminalteknik, och spelar en viktig roll inom den medicinska och industriella sektorn. Lasrar används också för underhållningsändamål på grund av deras spektakulära utseende. 

I hemmet finns lasrar i många moderna apparater, t.ex. linjelasrar för byggnadsarbete, avståndsmätare, inriktningslasrar för sågar och borrar, laserskrivare och DVD- och Blu-Ray®-spelare. I många konsumentenheter är lasern innesluten inuti enheten så att laserstrålen inte kan nå utsidan av enheten. Konsumentlasrar är inte tillräckligt kraftfulla för att vara farliga.  

Kraften hos professionell laserutrustning är inte begränsad, och de kan vara farliga, särskilt för ögonen. Faran med laserstrålning beror på att lasrar kan fokusera stora mängder strålningsenergi och kraft på en mycket liten punkt. Laserstrålningens kraft dämpas mycket långsamt med ökande avstånd. 

Laserstrålning tränger inte djupt in i vävnaden, varför de negativa effekterna består av skador på huden och olika delar av ögat. En stråle som träffar ögat kan vara farlig. En stark laserstråle som av misstag träffar ögat eller huden kan orsaka bestående skador. En laserstråle som träffar ögat kan orsaka permanent skada på näthinnan eftersom laserstrålen är fokuserad på näthinnan på en extremt liten plats. En stor mängd energi träffar sedan denna punkt och bränner näthinnans celler så allvarligt att de inte kan återhämta sig. Lasrar som arbetar i det synliga ljuset och nära infraröda våglängder kan orsaka permanent näthinneskada på ögat. 

Kontakta oss:
[email protected]