Varningssymboler 

Verksamhetsutövaren skall märka strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen, samt platserna för deras användning och förvaring, med lämpliga symboler. 

I Strålsäkerhetscentralens direktiv ges allmänna anvisningar om märkning av strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen samt utrymmena där de används. 

Syftet med en varningsskylt är att fästa uppmärksamhet vid strålrisken. Varningsskylten ska vara sådan att också en person som inte är insatt i strålskydd förstår den. 

Märkningssättet ska väljas med hänsyn till den fara strålningen medför, arbets- och omgivningsförhållandena samt andra säkerhetsrelaterade faktorer. 

Exempel på varnings- och förbudsskyltar

På den här sidan kan du ladda varnings- och förbudsskyltar i tryckfärdiga och internetanpassade versioner. Välj den lämpliga versionen nedan.