Varningssymboler 

Verksamhetsutövaren skall märka strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen, samt platserna för deras användning och förvaring, med lämpliga symboler. 

I Strålsäkerhetscentralens direktiv ges allmänna anvisningar om märkning av strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen samt utrymmena där de används. 

Syftet med en varningsskylt är att fästa uppmärksamhet vid strålrisken. Varningsskylten ska vara sådan att också en person som inte är insatt i strålskydd förstår den. 

Märkningssättet ska väljas med hänsyn till den fara strålningen medför, arbets- och omgivningsförhållandena samt andra säkerhetsrelaterade faktorer. 

Exempel på varnings- och förbudsskyltar

På den här sidan kan du ladda varnings- och förbudsskyltar i tryckfärdiga och internetanpassade versioner. Välj den lämpliga versionen nedan.

Varningsskylt för radioaktivt ämne eller joniserande strålning
Varningsskylt för radioaktivt ämne eller joniserande strålning
Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
 
 
Exempel på tilläggsskylt i samband med varningsskylt för radioaktivt ämne eller joniserande strålning
Exempel på tilläggsskylt i samband med varningsskylt för radioaktivt ämne eller joniserande strålning
Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
 
 

Exempel på kombinationsskylt med varningssymbolen för radioaktivt ämne eller joniserande strålning och förklarande text.

Exempel på kombinationsskylt med varningssymbolen för radioaktivt ämne eller joniserande strålning och förklarande text.

Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
 
 
Exempel på skylt som fästs på skyddet till en strålkälla.
Exempel på skylt som fästs på skyddet till en strålkälla.
Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
 
 

Varningsskylt för icke-joniserande strålning

Varningsskylt för icke-joniserande strålning

Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
 
 

Varningsskylt för starkt magnetfält

Varningsskylt för starkt magnetfält

Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
 
 
Exempelvis följande förbudsskyltar används tillsammans med varningsskyltarna om det finns skäl att neka vissa personer tillträde till lokaler där starka magnetfält förekommer.

1. Inga personer med pacemaker

1. Inga personer med pacemaker

Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
 
 

2. Inga personer med ferromagnetiska implantat

2. Inga personer med ferromagnetiska implantat

Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)

Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)

 
 

3. Inga metallföremål eller klockor

3. Inga metallföremål eller klockor

Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
 
 
Exempel på kombinationsskylt med varningssymbolen för icke-joniserande strålning och förklarande text

Exempel på kombinationsskylt med varningssymbolen för icke-joniserande strålning och förklarande text.

Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
 
 

Varningsskylt för optisk strålning. Vid behov används en tilläggsskylt med information om den optiska strålningens typ (UV-strålning, synligt ljus eller infrarött ljus)

Varningsskylt för optisk strålning. Vid behov används en tilläggsskylt med information om den optiska strålningens typ (UV-strålning, synligt ljus eller infrarött ljus)

Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
 
 

Lasersäteilyn varoitusmerkki

Varningsskylt för laserstrålning

Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
 
 
Exempel på kombinationsskyltar med varningssymbolen för laserstrålning och förklarande text enligt säkerhetsklassen.
Exempel på kombinationsskyltar med varningssymbolen för laserstrålning och förklarande text enligt säkerhetsklassen.
Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
 
 

Varningsskylt för gravida kvinnor. Kvinnan är du gravid? Anmäl till personalen före undersökningen.

Varningsskylt för gravida kvinnor

Utskrivbar version
(PDF)

Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)