STUKs föreskrifter

Strålsäkerhetscentralen utfärdar föreskrifter med stöd av strålsäkerhetslagen (859/2018) och kärnenergilagen (990/1987). Den nya strålsäkerhetslagen trädde i kraft den 15 december 2018 och samtidigt reviderades kärnenergilagen.

Bestämmelserna i ovan nämnda lagar preciseras med Strålsäkerhetscentralens föreskrifter. Föreskrifterna är juridiskt bindande.

Strålsäkerhetslagen (859/2018) (stuklex.fi)

Kärnenergilagen (990/1987) (stuklex.fi)