Karriärberättelser

Hos oss i STUK arbetar drygt 300 experter från olika områden, från diplomingenjörer och fysiker till pedagoger och ekonomer, och vår verksamhet täcker hela spektrumet av strålning. Våra experter arbetar med radon och UV-strålning samt kärntekniska anläggningar, kärnmaterial och kärnavfall. Användningen av strålning inom exempelvis sjukvård och industri samt lasrar och strålning från mobiltelefoner är också våra ansvarsområden.

Förutom strålnings- och kärnsäkerhetsexperter anställer vi ett stort antal andra experter inom områden som ICT, personalärenden, kommunikation, ekonomiförvaltning och juridiska tjänster och fastighetstjänster.

Lär känna våra medarbetare och deras olika karriärberättelser

 

Laboratoriechef Iisa och specialforskare Aino

"Vi har en väldigt bra stämning här. Ett öppet, förtroligt och tryggt arbetsklimat."

Byråchef Jarkko och överinspektör Reda

"Det viktigaste i chefsarbetet är att man kan erbjuda sitt team möjligheter att lyckas."

Inspektör Pia Humalajoki

"I mitt arbete är jag stolt över att vi arbetar för samhällets bästa. Det syns i alla STUK-anställdas grepp."

Inspektör Maria Kaipiainen och direktör Pia Keski-Jaskari

"På STUK kan du utvecklas som expert i Finland och lära känna området mycket djupt eller omfattande. Men du kan också utvecklas som expert genom att representera STUK och Finland internationellt."

Programledare Ari Keinänen och utvecklingsplanerare Thomas Lehtomäki

"Det finns intressanta uppgifter här och du kan påverka ditt eget arbete. Dom är de viktiga sakerna. Och vi har bra humör och folk litas på."