Skönhetsvårds- och solariumtjänster

Solarier och flera enheter som används inom skönhetsvård använder icke-joniserande strålning. Det är viktigt för operatörerna att känna till egenskaperna hos utrustningen de använder, riskerna med användning av strålning och de potentiella hälsoeffekterna av strålning för att säkerställa brukandet. Operatören ansvarar för säker användning av strålning. Strålsäkerhetscentralen övervakar användningen av icke-joniserande strålning.


Läs mer om skönhetsvårdsutrustning

Läs mer om solarium

Läs mer om övervakning av skönhets- och solariumtjänster