Beredskap för strålrisk

Trots att sannolikheten för en allvarlig nödsituation med strålrisk i Finland är liten, är vi ändå beredda på en sådan eftersom en olycka inte helt kan uteslutas. Strålsäkerhetscentralen upprätthåller beredskapen för avvikande strålningssituationer och tar emot alla strålningsrelaterade anmälningar dygnet runt.

Strålsäkerhetscentralens säkerhetsbedömning och utlåtande om tillståndsansökan för använt kärnbränsle kommer inte att slutföras i år. Detta framgår av den andra övervakningsrapporten i tertialöversikten för 2023.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har tillsammans med strål- och kärnsäkerhetsmyndigheterna i Frankrike och Tjeckien (ASN och SÚJB) bedömt de säkerhetslösningar som utformats för en liten modulär kärnreaktor (SMR). Bedömningen sökte lärdomar för eventuella framtida tillståndsförfaranden och var inte relater...