Om STUK

Syftet med Strålsäkerhetscentralens (STUK) verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar. Här kan du bekanta dig med STUKs verksamhet.

Aktuellt

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har publicerat en sammanfattning av sin verksamhet för år 2023. I sammanfattningen, som nu för andra gången finns på nätet, sammanställs höjdpunkter och fallstudier av STUK:s verksamhet och prestationer under det gångna året.

I slutet av april upptäcktes ett tekniskt fel i kontaktformuläret på Strålsäkerhetscentralens webbsida. På grund av felet har meddelanden som skickats via formuläret "Meddelande till våra experter" under perioden augusti 2023 - april 2024 inte styrts korrekt till de som hanterar meddelandena.