Stråldosen från mat

Matens konstgjorda radioaktivitet övervakas genom insamling av dagliga fasta matportioner under en vecka från storhushållskök på tre olika orter. Drycker insamlas endast under en dag. Från halten radioaktivt material i mat får man en uppskattning av den stråldos som härstammar från maten.

De fasta matproverna under ett dygn kombineras till ett enda prov som torkas och homogeniseras. Från de torkade dygnsproverna definieras cesium-137 (Cs-137) genom mätning med gammaspektrometer. Efter definitionen av cesium komprimeras dygnsproverna och kombineras för strontium-90 (Sr-90) -analys som ett veckoprov. Mängden radioaktivt material uttrycks i becquerel (Bq) i mängden mat per dag eller vecka.

Cs-137- och Sr-90-halterna i daglig kost är vanligtvis låga, eftersom de lantbruksprodukter som används som råvaror i maten är nästan rena från radioaktiva ämnen. Aktivitetshalten i enskilda maträtter kan vara högre, om kosten innehåller rikligt med naturprodukter, eftersom det fortfarande finns radioaktivt cesium från kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl kvar i skogsbär, insjöfisk, svamp och vilt.

Beräknat utifrån livsmedel från storkök skulle den årliga stråldosen från artificiellt radioaktivt material från mat år 2022 vara 0,0026 millisievert.

Intag av Cs-137 och Sr-90 från mat år 2022

Stad Datum för provtagning

Cs-137 (Bq/dygn) mat

Sr-90 (Bq/vecka) mat
Helsingfors 24.10.2022 0,11 0,36
  25.10.2022 0,33  
 

26.10.2022

0,11  
  27.10.2022 0,69  
  28.10.2022 0,24  
  29.10.2022 0,34  
  30.10.2022 0,21  
Rovaniemi 31.10.2022 0,15 0,25
  1.11.2022

0,12

 
  2.11.2022 0,16  
  3.11.2022 0,14  
  4.11.2022 0,09  
  5.11.2022 0,13  
  6.11.2022 0,19  
Tammerfors 31.10.2022 0,28 0,25
  1.11.2022 0,16  
  2.11.2022 0,17  
  3.11.2022 0,22  
  4.11.2022 0,21  
  5.11.2022 0,16  
  6.11.2022 0,17  

 

Intag av Cs-137 och Sr-90 från dryck år 2022

Stad Datum för provtagning 137Cs (Bq/dygn) dryck 90Sr (Bq/dygn) dryck
Helsingfors 24.10.2022 0,09 0,02
Rovaniemi 3.11.2022 0,11 0,02
Tammerfors 7.11.2022 0,43 0,02