Studier efter Fukushima-olyckan

Efter olyckan i kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi i mars 2011 inleddes ett antal studier om hur lärdomarna från olyckan skulle kunna beaktas för att förbättra säkerheten i kärnkraftverk.

Olyckan i kärnkraftverket Fukushima
var en härdsmältaolycka i tre kärnreaktorer på Japans östkust. Olyckan orsakades av jordbävningen och den efterföljande tsunamin den 11 mars 2011. Endast kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har bedömts vara allvarligare än Fukushima-olyckan.

Under åren efter olyckan genomförde Finland nationella studier och stresstester av kärnkraftverk i samarbete med EU:s kärnsäkerhetsmyndigheter. Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) inledde också utredningar efter Fukushima-olyckan. De nationella utredningarna och EU:s stresstester behandlade delvis samma frågor, men de är separata och kompletterande processer.

Nationella utredningarna

Nationella undersökningar av beredskapen för naturkatastrofer och störningar i elförsörjningen vid finska kärnkraftverk inleddes omedelbart efter Fukushima-olyckan i mars 2011 på initiativ av arbets- och näringsministeriet (TEM) och Strålsäkerhetscentralen (STUK). Dessa studier fokuserade på de mest relevanta frågorna för kärnkraftverk i drift, under konstruktion och planerade i Finland. I studierna granskades också potentialen för säkerhetsförbättringar på varje enskild plats.

EU:s stresstester

Efter olyckan i kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi beslutade Europeiska rådet den 25 mars 2011 att säkerheten vid alla kärnkraftverk i EU måste bedömas på ett heltäckande sätt genom stresstester. Bedömningarna utfördes enligt en enhetlig formel för kärnkraftverk i alla EU-länder. Stresstesterna åtföljdes av en omfattande internationell utvärdering av resultaten i början av 2012. Stresstesterna ledde inte direkt till obligatoriska krav på säkerhetsförbättringar för kärnkraftverk, vilka fastställs i nationella beslut.

Slutrapporten från de nationella stresstesterna och de resulterande handlingsplanerna finns tillgängliga på Europeiska kommissionens webbplats ENSREG - Finland.