Hoppa till innehåll
Familj i natur

Strålsäkerhetscentralen

Syftet med Strålsäkerhetscentralens (STUK) verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar.

Aktuellt

Strålsäkerhetscentralen (STUK) skrev på sin egen webbplats i Valvonnan kuulumisia den 14 april att Industrins Kraft (TVO) hade upptäckt och därefter åtgärdat defekter och brister i tätningarna på anslutningarna i Olkiluotos-kärnkraftverkets enhet tre (OL3).

Strålningsläget i dag

 Titta på mätningsresultaten 

Du kan också hitta aktuell information om strålningssituationen
på sidan 867 i Yle Text-TV.

Pressmeddelanden och nyheter

Strålsäkerhetscentralen (STUK) skrev på sin egen webbplats i Valvonnan kuulumisia den 14 april att Industrins Kraft (TVO) hade upptäckt och därefter åtgärdat defekter och brister i tätningarna på anslutningarna i Olkiluotos-kärnkraftverkets enhet tre (OL3).

Under varma somrar i framtiden kan finländarna exponeras för UV-strålning från solen mer än nu. Många melanomdiagnoser är fortfarande fördröjda på grund av coronapandemin.

I Finland utfördes år 2021 cirka 43 000 isotopundersökingar baserade på användning av radioaktiva ämnen. Antalet isotopbehandlingar som utfördes uppgick till nästan 3 000. Strålsäkerhetscentralen utredde antalet behandlingar och undersökningar samt stråldoserna som de orsakade.