Aktuellt

Utbildning för experter i användning av utrustning och material i EU:s gemensamma beredskapslager i Finland inleds denna vecka vid Strålsäkerhetscentralen. Efter utbildningen av den första expertgruppen är materialet och experterna redo att gå till uppgiften inom minst två dagar efter att begäran om hjälp har mottagits.

Strålsäkerhetscentralens föreskrift, som träder i kraft den första februari, föreskriver inte längre en fem kilometers skyddszon och ett 20 kilometers beredskapszon runt alla kärnkraftverk.