Förutsättningar för ett säkerhetstillstånd

På den här sidan hittar du information om alla verksamhetsutövares ansvar för säker användning av strålning.